Od lipca 2021 r. jesteśmy Regionalnym Punktem Eurodesk!

Eurodesk to program Unii Europejskiej dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach programu “Erasmus+”.

Eurodesk to międzynarodowa sieć działająca w 36 krajach europejskich. Należą do niej organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą, zajmujące się informacją europejską i/lub młodzieżową. W Eurodesku działa ponad 1000 organizacji, w tym ponad 60 w sieci Eurodesk Polska.

Eurodesk to błyskawiczna informacja o możliwościach w Europie – dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Edukacja, szkolenia, mobilność, fundusze – to główne obszary zainteresowania naszych odbiorców. A tym samym i nasze. ​

25 października 2021 r. w siedzibie naszego biura odbyło się spotkanie informacyjne działającego na terenie miasta Łomża punktu Eurodesk. Jako Konsultanci Eurodesku mamy stały kontakt online ze wszystkimi strukturami sieci. Dzięki temu możemy błyskawicznie zdobywać i przekazywać informacje. Sieć Eurodesk Polska prowadzi bazę polskich i europejskich programów grantowych, organizacji i instytucji, szkoleń czy projektów, w których można wziąć udział. Sieć Eurodesk Polska odpowiada też na pytania młodzieży, informuje oraz prowadzi działalność wydawniczą. Wydawane są publikacje, informujące o możliwościach wyjazdu do innego unijnego kraju: na studia, do pracy, na wolontariat, wśród nich znaleźć można tytuły takie jak: „Na biało”, „Studiowanie to wyzwanie”. Eurodesk Polska wydaje też kwartalnik “Europa dla Aktywnych” wraz z dodatkiem informacyjno-promocyjnym “Twój Eurodesk”. Wiele z publikacji jest bezpłatnie dostępnych w naszym biurze.

Skontaktuj się z nami, jeśli:​

nasz email: lomza@eurodesk.eu

Eurodesk